Ga naar de inhoud
Talentontwikkeling
Terug naar Platform Jongeren & Werk

Talentontwikkeling

In de alliantie Talentontwikkeling bieden stichting Move en SOVEE gezamenlijk een Talent Traineeship aan voor leerlingen van het derde en vierde jaar van het vmbo.

Partner(s)

Stichting Move
SOVEE

Looptijd 2020 - heden

Maatschappelijke context

Jongeren betere keuzes laten maken in de overgang van het vmbo naar het mbo, om zo hun kansen op passend werk te vergroten.

Ambitie project

Het What’s Next-programma laat vmbo-leerlingen op basis van hun eigen talenten inzien welke mogelijkheden zij hebben op de arbeidsmarkt.

Impactdoelstelling

What’s Next is een unieke lessenreeks voor vmbo-jongeren. Er is aandacht voor zelfvertrouwen, motivatie, eigenaarschap, kennis en talentontwikkeling, zodat ze leren toekomstkeuzes te maken.

Status

Het programma wordt uitgevoerd op scholen in verschillende steden in Nederland (Move) en in Amersfoort en de Eemvallei (Sovee).

In het kort

In de alliantie Talentontwikkeling bieden stichting Move en SOVEE gezamenlijk een Talent Traineeship aan voor leerlingen van het derde en vierde jaar van het vmbo. De Alliantie wil jongeren op basis van hun eigen talenten in te laten zien welke kansen zij hebben op de arbeidsmarkt. Daarmee kunnen ze een betere keuze maken voor een vervolgopleiding of werk.

In een klassikaal coachprogramma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in het vmbo gaan leerlingen in gesprek over hun talenten, vaardigheden en mogelijke vervolgstudie. Zo vergroten ze hun kans op een vervolgopleiding of baan die echt past bij wat ze kunnen en willen. Tijdens het Talent Traineeship gaan de jongeren bijvoorbeeld aan de slag met sollicitatievaardigheden en reflecteren ze op hun eigen vaardigheden.

“Binnen What’s Next werken jongeren aan het ontdekken van talenten en koppelen zij deze talenten aan een mogelijke vervolgstudie. Doordat jongeren hun talenten leren kennen geeft hen dit de mogelijkheid om te kunnen kiezen wat echt bij ze past. Hierdoor wordt de kans op uitval op het mbo verkleind en vergroot dit uiteindelijk de kans een passende werkplek.”
Sietske van Leeuwen
Stichting Move

Over SOVEE

De missie van SOVEE is om kwetsbare gezinnen en kwetsbare jongeren in het onderwijs tot optimale ontwikkeling te laten komen. SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door enerzijds laagdrempelige, preventieve hulp en anderzijds ambulante jeugdhulpverlening en WMO taken. SOVEE voorkomt dat eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders) uitgroeien tot grotere problemen.

De kernwaarden van SOVEE zijn: volhardend, verbindend en toegankelijk.
Volhardend betekent dat wij ons committeren aan het kind of de jongere en zijn uitdaging. Het betekent ook dat we doorgaan tot de juiste oplossing is gevonden en het kind of de jongere echt verder kan. Ze gaan voor de beste onderwijskansen op voorscholen, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Sovee is verbindend door hun grote netwerk aan ketenpartners en hun vermogen de juiste partijen in te schakelen en snel en oplossingsgericht te handelen. Ze bieden een luisterend oor en zoeken snel de juiste weg naar een goede oplossing. Dit doen ze binnen SOVEE onder andere al 15 jaar door middel van coaching van jongeren in de leeftijd van 13 tot 27 jaar.

Over Stichting Move

Stichting Move streeft naar meer inclusiviteit en gelijkwaardigheid in de Nederlandse maatschappij. Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en op basis daarvan, welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

In alle Move-projecten staan ontmoeting en talentontdekking centraal. De jongeren, de studenten die zich vrijwillig inzetten en de mensen waarvoor jongeren in actie komen, ontdekken andere perspectieven en leefwerelden. Ze zien dat er meerdere aanpakken mogelijk zijn voor hetzelfde vraagstuk. Ze leren van elkaar en krijgen begrip voor elkaar: bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Move verbindt en verruimt blikken!

Move begon in 2009 als studenteninitiatief in Utrecht en is inmiddels landelijk actief. Al meer dan 15.000 kinderen en jongeren deden mee aan een Move-project.