Ga naar de inhoud
Terug naar TaxShift

TaxShift Arbeidslasten

Het bereiken van een inclusieve en duurzame economie door belastingverschuiving van lasten op arbeid naar lasten op natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.

Partner(s)

The Ex'Tax Project

Looptijd 2022 - heden

Maatschappelijke context

Belastingen vormen één van de belangrijkste economische prikkels voor ondernemen, werken en consumeren. Maar het huidige belastingstelsel staat een toekomstbestendige en veerkrachtige economie in de weg.

Ambitie project

Een herziening van het belastingsysteem en een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn de meeste Ex’Tax principes verwerkt in het Nederlandse regeerakkoord. Deze fiscale interventie brengt balans tussen mens, werk, economie en natuur.

Status

Het rapport 'Werk moet lonen: de taxshift in actie' is in oktober 2023 gepubliceerd en aangeboden aan demissionair staatssecretaris van Rij.

In het kort

De verschuiving van lasten van arbeid naar schaarse grondstoffen wordt vaak gezien als een interventie die vooral voordelen biedt voor het milieu. De voordelen voor werkgelegenheid, arbeidsmarkt en inkomensverdeling worden minder genoemd, maar zijn minstens zo belangrijk en impactvol. In de huidige arbeidsmarkt is het daarom belangrijk dat we de sociale kant van de ‘Taxshift’ onderzoeken en onderbouwen.  

Onderzoekers van The Ex’tax Project hebben de effecten van 10 beleidsmaatregelen aan de kant van arbeidslastenverlaging onderzocht en doorgerekend. Deze maatregelen laten zien dat bij een aantal specifieke maatregelen waarbij de lasten op arbeid worden verlaagd, meer en duurzaam werken loont voor verschillende type werkenden. Onderzoeksbureau SEO heeft de meest belangrijk en impactvolle maatregelen doorgerekend en de effecten getoetst. Deze bevindingen zijn meegenomen in het rapport, wat begin oktober 2023 is aangeboden aan demissionair staatsecretaris van Financien, Marnix Van Rij.

'Belastingen geven nu de verkeerde prikkels door arbeid duur te maken en schadelijke vervuiling onbelast te laten. We laten zien dat Nederland haar circulaire ambities waar kan maken en de arbeidsmarkt een impuls kan geven door slimmer belasting heffen.'
Femke Groothuis
Oprichter The Ex'Tax project

Werk moet lonen: de taxshift in actie

In het nieuwe rapport van The Ex'Tax Project staan 22 maatregelen die de lasten op arbeid significant verlagen voor werknemers en werkgevers. Hierdoor houden huishoudens netto meer over van hun inkomen en gaat werkgeverschap meer lonen. Voorgestelde maatregelen voor deze verlaging zijn onder meer:

  • Voetvrijstelling voor inkomstenbelasting en sociale premies.

  • Inkomstenbelasting verlagen via aanpassingen fiscale regelingen woningbezit.

  • AOW-premie verlagen door afschaffing maximum premieloon en premievrijstelling AOW-ontvangers.

  • Zorgverzekeringswet inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw-IAB) verlagen.

  • Premies werknemersverzekeringen verlagen.

  • Loondoorbetaling bij ziekte deels uit algemene middelen financieren.

Het hele rapport is hier te vinden.