Ga naar de inhoud
TaxShift Europa
Terug naar TaxShift

TaxShift Europa

Het bereiken van een inclusieve en duurzame economie door belastinghervormingen in Europa.

Partner(s)

The Ex'Tax Project

Maatschappelijke context

Belastingen vormen één van de belangrijkste economische prikkels voor ondernemen, werken en consumeren. Maar het huidige belastingstelsel staat een toekomstbestendige en veerkrachtige economie in de weg.

Ambitie project

Een herziening van het belastingsysteem en een verschuiving van belastingen in Europa. Dit ten behoeve van een inclusieve en duurzame Europese economie.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn de meeste Ex’tax principes verwerkt in het Nederlandse regeerakkoord. Om dit te bereiken is het nodig om de maatregelen en effecten inzichtelijk te maken voor Nederland, Europa en voor relevante sectoren.

Status

De routekaart voor belastingverschuiving in Europa is opgesteld. In 2022 zijn de Europese TaxShift maatregelen besproken op het EU Tax Symposium.

In het kort

Het project TaxShift Europa kijkt naar de mogelijkheden voor belastingverschuiving van arbeid naar vervuiling op Europees niveau. In 2022 is het Europese TaxShift rapport gepresenteerd tijdens de conferentie van Accountancy Europe en bij Green Week van de Europese Commissie. In dit rapport staat een routekaart voor de voorgestelde belastingverschuiving, op lokaal niveau en in de context van de EU.

Op het Tax Symposium van de EU bespraken verschillende ministers van financiën het rapport in het onderdeel ‘Tax Mix of the Future’. Ex’tax heeft al invloed gehad op het regeerakkoord en de begroting. In de miljoenennota 2023 en het Deltaplan werden de Taxshift maatregelen aanbevolen. De Eerste Kamer nam eind 2022 een motie aan. Dit om de aanbevelingen van The Ex’tax project te onderzoeken voor het Nederlandse belastingstelsel. 

‘Ik hoop dat de herontdekte daadkracht in Europa ook op de langere termijn gaat helpen om op fiscaal terrein samen grotere stappen te zetten’
Femke Groothuis
Oprichter The Ex'Tax project

Internationale waardering

Het EU Tax Symposium is het belangrijkste belastingcongres van de EU. Ex’tax mocht hieraan bijdragen op uitnodiging van de Europese Commissie. Dit was voor Ex’tax het hoogtepunt van het project. Staatssecretaris Marnix van Rij sprak tijdens het symposium zijn waardering uit voor de studie van Ex’tax. Ook de Duitse Staatsecretaris voor Economie steunde publiekelijk het werk. Daarmee is de basis gelegd voor een dergelijke coalitie.

Eerder was de lancering van het Europese Taxshift rapport tijdens de conferentie van Accountancy Europe (juni 2022) een belangrijk moment voor het project. Hier spraken invloedrijke stakeholders expliciet hun steun uit voor het werk van Ex’tax. Hieronder vallen de CEO van Accountancy Europe, PwC en Deloitte namens de ‘big four’ werkgroep, vertegenwoordigers van het directoraat-generaal belastingen (DG TAXUD), Milieu (DG ENV), en de voorzitter van de FISC Subcommittee on Tax van het Europees Parlement (Europarlementariër Paul Tang).

Tijdens de Green Week van de Europese Commissie werd de Taxshift als goed onderbouwde beleidsoptie gepresenteerd. Na dit optreden leidde een aanbeveling van DG ENV tot een uitnodiging door het Italiaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Ecologische Transitie uitgenodigd om te presenteren bij de door de EU gefunde Summer School in European Environmental Taxation (SUSEET).