Ga naar de inhoud
Terug naar TaxShift

TaxShift Nederland

Een deltaplan voor belastinghervorming in Nederland voor een duurzame en inclusieve economie.

Partner(s)

The Ex'Tax Project

Looptijd 2020 - 2021

Maatschappelijke context

Belastingen vormen één van de belangrijkste economische prikkels m.b.t. ondernemen, werken en consumeren. Het huidige belastingstelsel in Nederland én Europa staat echter een toekomstbestendige en veerkrachtige economie in de weg.

Ambitie project

Een herziening van het belastingsysteem en een verschuiving van belastingen ten behoeven van een inclusieve en duurzame economie.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn de meeste Ex’tax principes verwerkt in het Nederlandse regeerakkoord. Om dit te bereiken is het nodig om de maatregelen en effecten inzichtelijk te maken voor Nederland, Europa en voor relevante sectoren.

Status

Deze systemische verandering is gericht op de verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op (schaarse) natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. De fiscale interventie brengt balans tussen mens, werk, economie en onze natuurlijke leefomgeving.

In het kort

Het project TaxShift Nederland kijkt naar de mogelijkheden voor belastingverschuiving van arbeid naar vervuiling op Nederlands niveau. Op 1 februari 2021 heeft Femke Groothuis, de oprichter van Ex’tax, het Nederlandse rapport en de eindconclusies overhandigd aan Hans Vijlbrief, de staatssecretaris van Financiën. Dit gebeurde tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Een taxshift leidt tot €23 miljard aan financiële ruimte voor huishoudens én werkgevers (een stijging van BBP met 2,4% en arbeidsdeelname met 2,6%). Daarnaast kan het CO2-emissies terugdringen en grondstofgebruik verminderen. Duurzame bedrijfsmodellen worden rendabel, doelstellingen rondom energietransitie en circulaire economie haalbaar.

'Belastingen geven nu de verkeerde prikkels door arbeid duur te maken en schadelijke vervuiling onbelast te laten. Deze studie laat zien dat Nederland haar circulaire ambities waar kan maken en de arbeidsmarkt een impuls kan geven door slimmer belasting heffen.'
Femke Groothuis
Oprichter The Ex'Tax project

Circulaire groei door belastingverschuiving

Onderzoekers van The Ex’tax Project stelden een scenario op met 20 maatregelen. Zo creëerden zij stapsgewijs belastingen die samen een basis vormen voor circulaire groei. Het effect van die maatregelen is doorgerekend door het Britse bureau Cambridge Econometrics. Dit is een gerenommeerde kennispartner van de Europese Unie. In 2025 zijn al duidelijke verschillen zichtbaar ten opzichte van het huidige beleid:

  • Het bruto binnenlands product ligt 2,4% hoger

  • De werkgelegenheid ligt 2,6% hoger

  • CO2-emissies dalen met 6%

Met het plan kan het bbp in de periode 2021-2025 cumulatief met €65 miljard groeien. Hierdoor ontstaat er nieuwe extra werkgelegenheid voor 740.000 ‘manjaren’.