Ga naar de inhoud
Van mbo naar werk
Terug naar Platform Jongeren & Werk

Van mbo naar werk

Slaat een brug tussen opleiding en arbeidsmarkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Partner(s)

De Buzinezzclub

Looptijd 2020 -2023

Maatschappelijke context

Niet voor alle jongeren gaat een schoolcarrière en werk zoeken even soepel.

Ambitie project

Jongeren tijdens hun opleiding, stage én gedurende de eerste stappen op de arbeidsmarkt begeleiden.

Impactdoelstelling

De alliantie slaat een duurzame brug tussen opleiding en arbeidsmarkt, met weinig uitval van jongeren tot gevolg.

Status

Kwalitatieve doelstellingen zijn behaald: jongeren voelen zich verbonden met de trainers en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met hun loopbaan.

In het kort

De alliantie Van mbo naar werk richt zich op de overgang van het mbo naar het zoeken en beginnen met werk. Samen met jongeren die om allerlei redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wordt er een duurzame brug geslagen tussen opleidingen en de arbeidsmarkt.

In dit project worden jongeren begeleid tijdens hun stage of opleiding en gedurende de eerste stappen op de arbeidsmarkt. In deze overgangsperiode zijn jongeren extra kwetsbaar.

De Buzinezzclub biedt een meerjarige aanpak met training en intensieve begeleiding van jongeren richting de arbeidsmarkt. De Buzinezzclub richt zich op jongeren zonder werk, zonder of met beperkte opleiding, soms chronisch ziek en in een uitkering. Inmiddels heeft de organisatie al duizenden jongeren succesvol begeleid richting opleiding, werk of een eigen onderneming. Bovendien boeken ze snel duurzaam succes, zonder af te doen aan de kwaliteit en aandacht voor jongeren. Hun uitgangspunt? ‘Alles draait om jou’. Met andere woorden: jouw tempo is ons tempo en we luisteren naar je. Die aanpak zorgt voor meer zelfvertrouwen en een intrinsieke motivatie bij jongeren met indrukwekkende groei en successen tot gevolg.