Ga naar de inhoud
Week van het Economieonderwijs
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Week van het Economieonderwijs

Initiatieven én onderwijsprofessionals inspireren door kennis met elkaar te delen over toekomstbestendig economieonderwijs (vo, mbo, hbo en wo).

Partner(s)

Leren voor Morgen
Het Groene Brein
Our New Economy

Looptijd April 2022 - heden

Maatschappelijke context

Om het economieonderwijs toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten bij de huidige thema's in de maatschappij, is vernieuwing en afstemming van werkveld en onderwijs nodig.

Ambitie project

Bij de Week van het Economieonderwijs ontmoeten onderwijsprofessionals elkaar om stappen te zetten richting de toekomst. Samen vormen zij een community van aanvoerders die ervaring, kennis en ideeën delen. Als voedingsbodem voor curriculumvernieuwing, voor beleidssuggesties in het onderwijs.

Impactdoelstelling

Een voedingsbodem voor samenwerking, curriculumvernieuwing en beleidssuggesties in het onderwijs creëren voor onderwijsprofessionals.

Status

De geslaagde eerste twee edities van de Week van het Economieonderwijs vonden plaats in 2022 en in 2023. Ook in 2024 gaat de Week van het Economieonderwijs door; dit keer van 18 t/m 22 november.

In het kort

Er gebeurt veel in de wereld van het economieonderwijs. Zo zijn er volop succesvolle initiatieven met verfrissende ideeën, betekenisvolle ervaringen en toepasbare kennis. Deze initiatieven weten elkaar alleen niet altijd te vinden, en tijd en plaats om met elkaar te delen en van elkaar te leren ontbreekt. In de Week van het Economieonderwijs worden deze collectieven van professionals aan elkaar verbonden, uit alle lagen van het onderwijs.

In 2022 was de eerste editie van de Week van het Economieonderwijs. Tijdens dit vijfdaagse evenement werden goede voorbeelden getoond, nieuwe economische principes gedeeld en ontmoetten professionals elkaar. Er werden antwoorden gevonden op vragen zoals: Hoe bereid je de economische professionals van morgen zo goed mogelijk voor op het veranderende werkveld? Wat is hun toekomstige rol binnen de duurzame economie? En hoe passen we hier ons onderwijsbeleid op aan? Door concrete antwoorden te vinden op deze vragen, ontstaan praktische handvatten omhet economieonderwijs toekomstbestendig te maken.

Na een succesvolle eerste editie van de Week van het Economieonderwijs, keerde de week terug in 2023. Van 20-24 november 2023 gingen meer dan 1.000 onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek over de ontwikkeling die de economische wetenschap doormaakt, en hoe die een plek kan krijgen in de les.

'Economie- en businessonderwijs kan veel rijker. Docenten planten de eerste zaadjes van waaruit bij leerlingen de kijk op het vak en de wereld van werk en zakendoen ontspruit. Het is belangrijk dat die zaadjes divers zijn, een volledig beeld schetsen en dat docenten elkaar hierover ontmoeten.
Nelleke Jacobs
Coördinator Leren voor Morgen

De Week van het Economieonderwijs 2024

Het terugkerende evenement draagt bij aan een groeiende community van onderwijsprofessionals en biedt een voedingsbodem voor beleidssuggesties voor onderwijs- en curriculumvernieuwing. Daarom keert de Week van het Economieonderwijs in 2024 terug: dit keer van 18 t/m 22 november.

De Week van het Economieonderwijs wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy. Het initiatief komt van prof. dr. Govert Buijs, hoogleraar Maatschappelijke & Economische Vernieuwing aan de VU. Een klankbordgroep van studenten, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit alle onderwijslagen denkt mee.