Ga naar de inhoud
Werkgevers Weten Beter
Terug naar Platform Vijftigplussers & Werk

Werkgevers Weten Beter

Vooroordelen over 50+ werknemers wegnemen door training en een communicatietool.

Partner(s)

Erasmus Research Centre for Media, Communication & Culture
Amsterdam School of Communication Research
RADAR
AWVN

Looptijd Juli 2021 - augustus 2022

Maatschappelijke context

Negatieve beeldvorming over 50+werknemers in de samenleving en bij werkgevers lijkt van invloed te zijn op de problematische arbeidsmarktpositie van deze groep.

Ambitie project

Twee instrumenten ontwikkelen waarmee het stereotype beeld van oudere werknemers kan worden bijgesteld of worden omgedraaid: Een evidence-based en in het lab geteste training en een communicatietool.

Impactdoelstelling

In dit initiatief wordt ingezet op het tegengaan van de vooroordelen bij werkgevers.

Status

Dit project is in 2022 afgerond, er is online trainingsmateriaal en een communicatietool voor werkgevers ontwikkeld.

In dit initiatief wordt ingezet op het tegengaan van de vooroordelen bij werkgevers. Op deze manier beoogt het initiatief het probleem bij de kern aan te pakken. Tot nu toe is onderzoek naar het bestaan van vooroordelen en stereotypen over 50+werknemers vooral gericht geweest op het beschrijven en verklaren ervan. Dit project beoogt twee instrumenten te ontwikkelen waarmee het stereotype beeld van oudere werknemers kan worden bijgesteld of worden omgedraaid: een evidence based en in het lab geteste training en een communicatietool.

Negatieve beeldvorming over 50+werknemers in de samenleving en bij werkgevers lijkt van invloed te zijn op de problematische arbeidsmarktpositie van deze groep. Hardnekkige stereotypen over oudere werknemers bij werkgevers vormen hierbinnen de kern van het probleem. Arbeidsgerechtigde 50+ers kunnen veel last hebben van het onterechte idee dat zij minder competent zouden zijn dan jongeren: oudere werknemers komen bijvoorbeeld minder in aanmerking voor training, scholing en promotie. Werkzoekende 50+ers hebben minder kans op een baan. Ook werknemers kunnen (onbewust) last hebben van de (eigen) vooroordelen. Zo is het nadelig voor werkgevers dat een groot potentieel aan arbeidskrachten (binnen hun eigen organisatie) vanwege de onterechte stereotiepe denkbeelden buiten het blikveld blijft. Ook kunnen werkgevers in de aanwas van nieuwe werknemers goede krachten mislopen door kandidaten te vroeg af te schrijven.