Ga naar de inhoud
Zorgeloos 50+
Terug naar Platform Vijftigplussers & Werk

Zorgeloos 50+

De arbeidsparticipatie van vijftigplussers in de zorg optimaal laten verlopen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Partner(s)

Topaz

Looptijd Maart 2023 - heden

Maatschappelijke context

Het aandeel vijftigplussers in (zware) zorgberoepen is hoog. De vergrijzing zorgt voor groeiende personeelstekorten omdat enerzijds vijftigplussers stoppen met werken, en anderzijds steeds meer (oudere) mensen zorgbehoevend worden.

Ambitie project

Voor het project krijgen een dertigtal medewerkers in de leeftijdscategorie 50+ van zorginstelling Topaz een traject aangeboden in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Impactdoelstelling

Om te zorgen dat de uitval van vijftigplus zorgmedewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt, is het van belang dat zij bezig zijn en blijven met hun duurzame inzetbaarheid.

Status

De trajecten die onder dit project vallen zijn van start. Aan het eind van de trajecten worden de uitkomsten met elkaar vergeleken.

Het aandeel vijftigplussers in zorgberoepen is hoog. Het is daarnaast ook een zwaar beroep, met hoge personeelstekorten. De vergrijzing zorgt ervoor dat er steeds minder personeel is, terwijl de vraag binnen deze sector groeit. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat de arbeidsparticipatie van vijftigplussers zo optimaal mogelijk verloopt en dat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Om te zorgen dat de uitval van vijftigplus zorgmedewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt, is het van belang dat zij bezig zijn en blijven met hun duurzame inzetbaarheid. Om deze stap te kunnen maken is het nodig dat zij weten waar zij staan en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen richting duurzame inzetbaarheid.

Drie trajecten voor duurzame inzetbaarheid

In dit project worden assessments ingezet om deelnemers bewust te maken van waar ze staan rondom hun duurzame inzetbaarheid en ze vanuit dat oogpunt te coachen met hun ontwikkeling om meer duurzaam inzetbaar te zijn. Voor het project krijgen een dertigtal medewerkers in de leeftijdscategorie 50+ van zorginstelling Topaz een traject aangeboden in het kader van duurzame inzetbaarheid. Er zijn drie trajecten (een reflectieassessment, Self Monitoring Coaching, en een reflectieassessment met Self Monitoring Coaching). Iedere deelnemer krijgt één van de drie trajecten toegewezen, waardoor elke traject een tiental deelnemers heeft. Deze trajecten en de uitkomsten worden met elkaar vergeleken.

Verder lezen