Ga naar de inhoud
Platform Vijftigplussers en Werk - Interview met Fheonna van der Helm (Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt) & Peter Brouwer (Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt)
Terug naar nieuws
14-12-2023 • Persbericht

Platform Vijftigplussers en Werk - Interview met Fheonna van der Helm (Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt) & Peter Brouwer (Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt)

Platform Vijftigplussers en Werk begeleidt initiatieven die zich richten op dit thema en helpt hen de handen ineen te slaan, impact te maken en op te schalen. Dit platform biedt een plek voor belanghebbende organisaties en partijen om gezamenlijk te kijken naar de moeilijkheden en mogelijkheden van vijftigplussers op de arbeidsmarkt. We brengen verschillende projecten bij elkaar en kijken we wat werkt. Dit testen we eerst lokaal, voor we dit uitwerken en daarna landelijk uitrollen.

Fheonna, jij bent eerder dit jaar begonnen als Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt bij de Goldschmeding Foundation. Kun je iets over jezelf vertellen?

Fheonna: Ik heb een achtergrond in de fondsenwerving, partnership- en relatiemanagement. Ik ben werkzaam geweest in verschillende sectoren: de cultuursector, onderwijs- en welzijn, en goede doelen. Vanuit mijn studie kunst- en cultuurwetenschappen is mijn fascinatie met filantropie ontstaan. Ik vind het heel bijzonder hoe privaat geld wordt ingezet voor het algemeen nut en hoe succesvolle ondernemers hun steentje bijdragen aan een betere wereld.

Op persoonlijk vlak heb ik veel heb met kansengelijkheid. En kansengelijkheid speelt ook bij vijftigplussers. Vijftigplussers die zonder baan komen te zitten, vinden vaak lastig weer een baan – dit is waar we met de projecten van Platform Vijftigplussers & Werk iets aan doen.

'Door werkgevers en vijftigplussers preventief in te laten zien hoe vijftigplussers hun competenties en vaardigheden op andere manieren kunnen ontwikkelen en inzetten, kan ook deze doelgroep blijven meebewegen op de arbeidsmarkt.'
Fheonna van der Helm
Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt

Wat doe je voor het Platform Vijftigplussers & Werk?

Fheonna: Goldschmeding Foundation bevindt zich in een transitiefase, qua groei en professionalisering. Daarbij is het passend om ook het Platform Vijftigplussers & Werk ‘naar binnen’ te halen. Ik onderhoud het contact met partijen die we steunen en het onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys. Ook ga ik nieuwe partijen scouten die mooi aansluiten bij onze doelstellingen.

Wat is de rol die de Goldschmeding Foundation speelt in het mogelijk maken van een inclusieve arbeidsmarkt?

Peter: Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt heeft als doelstelling dat iedereen die kan en wil werken, kan participeren op de arbeidsmarkt (voor 2050). Dat betekent dat wij vooral initiatieven steunen die aanpakken hebben die écht werken, die uiteindelijk grote aantallen mensen kunnen ondersteunen, of dat nou jongeren zijn of vijftigplussers, nieuwkomers of mensen met een lichamelijke beperking.

De rol van Goldschmeding Foundation is primair financier, maar daarbij willen we ook kennis en netwerk bieden. We willen laten zien aan de buitenwereld wat voor gave sociale initiatieven er zijn, zodat zoveel mogelijk partijen daarmee hun voordeel kunnen doen.

Met behulp van de inzichten van verschillende onderzoeksbureaus kijken we voor projecten naar de mogelijkheden om te groeien: om de doelgroep te verbreden of naar andere plekken in het land uit te breiden. In die groeifase is het ook belangrijk de inzichten te delen; wat het oplevert en wat ervoor zorgt dat het effectief is.

Kennis delen betekent hopelijk dat andere initiatieven het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Het idee is dat de partijen die er eigenlijk over gaan – zoals gemeenten, overheden en werkgevers – financiering van sociale initiatieven op de lange termijn overnemen, vanuit de wetenschap dat een bepaalde aanpak werkt en aan hun doelstellingen bijdraagt.

'Het platform biedt een plek voor belanghebbende organisaties en partijen om gezamenlijk te kijken naar de moeilijkheden en mogelijkheden van vijftigplussers op de arbeidsmarkt.'
Fheonna van der Helm
Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt

Hoe past Platform Vijftigplussers en Werk binnen het programma Inclusieve Arbeidsmarkt van de Goldschmeding Foundation?

Peter: Het impactstatement van ons programma is: "Een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (werkt).” We richten ons op groepen voor wie die arbeidsmarktsituatie niet vanzelfsprekend is.

Fheonna: Vijftigplussers maken zo’n 33% uit van de totale beroepsbevolking. Vanwege de vergrijzing en een verhoogde pensioenleeftijd neemt het aandeel mensen van 50 jaar en ouder die tot de (potentiële) beroepsbevolking horen in Nederland alleen nog maar verder toe. Zorgen dat vijftigplussers kunnen werken is belangrijk om de kosten van de vergrijzing op te vangen en het arbeidsaanbod op peil te houden. Maar nog belangrijker is dat vijftigplussers zelf ook veel belang hebben bij meedoen op de arbeidsmarkt.

Meer lezen over het Platform en de initiatieven die we binnen het Platform ondersteunen?