Ga naar de inhoud
Werken aan de toekomst: hoe kan werk bijdragen aan een toekomstbestendige economie en een veerkrachtige werkgelegenheid?
Terug naar nieuws
15-12-2022 • Persbericht

Werken aan de toekomst: hoe kan werk bijdragen aan een toekomstbestendige economie en een veerkrachtige werkgelegenheid?

De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging. Onze manier van werken, de arbeidsmarkt en werkgelegenheid veranderen als gevolg van verschillende transities. Transities zoals bijvoorbeeld vergrijzing, digitalisering, circulaire economie, energietransitie en globalisering. Ook de coronapandemie heeft grote gevolgen gehad op onze manier van werken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt verplicht ons om na te denken over deze invloeden.

Gedurende 2022 heeft het programmateam Duurzaam Werk bij de Goldschmeding Foundation onderzocht in hoeverre deze transities ons werk en de toekomstbestendigheid van onze economie beïnvloeden. In het onderzoek zijn demografische, technologische, ecologische, economische en sociaal-politieke trends onderzocht. Drie relevante transities voor de Nederlandse arbeidsmarkt zijn verder uitgewerkt en besproken met vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, onderwijs, overheid en onderzoekers.

Birgitta Kramer, programmamanager Duurzaam Werk bij de Goldschmeding Foundation: “De arbeidsmarkt is in beweging. Terwijl de wereld op het gebied van technologie, maatschappij en klimaat snel veranderd, moeten we als werkenden, werkgevers en beleidsmakers meebewegen. Bij de Goldschmeding Foundation geloven we dat een betere wereld ontstaat als we in ons werkende leven rekening kunnen houden met toekomstige generaties. Binnen het programma Duurzaam Werk hebben we een visie ontwikkeld op toekomstbestendig werkgelegenheidsbeleid. Deze position paper legt uit hoe we tot die visie zijn gekomen.”