Agapè in Bedrijven

Dit project onderzoekt op welke manier het klassieke begrip agapè kan helpen om bedrijven te richten op de bloei van mensen

Voor de omslag naar een duurzame, inclusieve economie is het essentieel dat bedrijven zich niet langer exclusief richten op economische groei. Ondernemingen moeten een nieuwe balans vinden tussen economische groei, duurzame ontwikkeling en het welzijn van mensen.

Het begrip agapè kan daarbij helpen. Agapè is een term uit de klassieke oudheid en een kernbegrip voor de Goldschmeding Foundation. Het wil zeggen dat je gericht bent op de bloei van medemensen omwille van henzelf.

Kenmerken van agapè
In dit project inventariseren onderzoekers van de School of Business and Economics (SBE) van de Maastricht University hoe kenmerken van agapè op dit moment worden gehanteerd in het Nederlandse bedrijfsleven. De wetenschappers analyseren daarvoor aan agapè verwante begrippen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en de betekeniseconomie.

De onderzoekers voeren verder een breedtepeiling onder 450 ondernemingen uit over de mate waarin elementen van agapè in de bedrijfspraktijk worden toegepast. Daarnaast onderzoeken zij bij acht bedrijven welke diepere betekenis agapè heeft voor hun bedrijfsvoering.

Uitkomsten onderzoek
Voor het onderzoek zijn acht ondernemingen uit vier sectoren onder de loep gelegd, waarbij in elke sector een familiebedrijf en een niet-familiebedrijf werden onderzocht. Hoe kun je oog hebben voor het welzijn van een ander en daar in de praktijk invulling aan geven? De praktijk laat zien dat managers en medewerkers van bedrijven het welzijn van anderen actief en welgemeend bevorderen. Door te kijken naar de behoeften van medewerkers, klanten, aandeelhouders en de samenleving toon je een menselijk gezicht en word je in staat gesteld innovatieve oplossingen te creëren. Zoals Geanne van Arkel, hoofd sustainable development van Interface, zegt: “Als je niet bijdraagt aan het oplossen van sociale of duurzame vraagstukken, wat is dan als bedrijf eigenlijk je bestaansrecht?”

Met de inzichten wil de Goldschmeding Foundation aan de slag om dit denken onderdeel te laten worden van de bedrijfsvoering van ondernemingen, bijvoorbeeld door het opzetten van netwerken van bedrijven die hierop willen inzetten.

» Download het witboek

Foto’s: Maastricht University en Ed van Rijswijk

Prof. dr. Harry Hummels Hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Maastricht University