Agapè in Bedrijven

Dit project onderzoekt op welke manier het klassieke begrip agapè (grieks voor liefde) kan helpen om bedrijven te richten op de bloei van mensen

Om bij te dragen aan een menswaardige samenleving is het van belang dat organisaties zich in hun bedrijfsvoering niet meer exclusief richten op winst, concurrentie en groei. Er is behoefte aan een andere balans tussen economische doelstellingen, duurzame ontwikkeling en het welzijn van mensen. Het begrip agapè kan organisaties helpen deze balans te vinden.

Het begrip kan daarbij helpen. Agapè is een term uit de klassieke oudheid en een kernbegrip voor de Goldschmeding Foundation. Het wil zeggen dat je gericht bent op de bloei van medemensen omwille van henzelf.
 

Van analyse & definities: ‘In de ogen van de ander’…

In de eerste fase van dit project inventariseerden onderzoekers van de School of Business and Economics (SBE) van de Maastricht University hoe kenmerken van Agape worden gehanteerd in het Nederlandse bedrijfsleven. De wetenschappers analyseerden daarvoor verwante begrippen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en de betekeniseconomie.

Voor het onderzoek zijn acht ondernemingen uit vier sectoren onder de loep gelegd, waarbij in elke sector een familiebedrijf en een niet-familiebedrijf werden onderzocht. Hoe kun je oog hebben voor het welzijn van een ander en daar in de bedrijfspraktijk invulling aan geven? Agape werd uiteindelijk gedefinieerd als een commitment aan de bloei en het welzijn van de ander, gekenmerkt door drie aspecten: connectiviteit, activiteit en alteriteit . Het onderzoek werd vastgelegd in een toegankelijk witboek In de ogen van de ander. Dat kreeg de nodige aandacht in media en via het netwerk van MVO NL, later gevolgd door artikelen van prof. Dr. Hummels in o.a. het FD en Trouw.

» Download het witboek
 

… naar inventariseren & verdieping: ‘Agape in arbeid’

In de huidige fase wordt in het project de slag gemaakt naar een inventarisatie van interesse in en behoefte aan kennis en toepassing van Agape door bedrijven. Met name wordt beoogd inzicht te krijgen in relevante factoren in de arbeidsrelatie en de wijze waarop die het welzijn van medewerkers beïnvloeden. Via een aantal case studies worden ‘best practices’ opgehaald bij bedrijven die bewust of onbewust ‘agapeïsche’ bedrijfsvoeringsprincipes hanteren. Voor verdere verspreiding van en draagvlak voor het agapeïsch denkkader is ook over de term zelf nagedacht en op verschillende manieren in de media gepubliceerd.

» Download Agape agenderen in organisaties
 

De mens als de motor van de onderneming

Een grote studie over het welzijn van werknemers onder 3400 bedrijven met meer dan 100 medewerkers is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Het rapport Agape: de mens als motor van de onderneming is op 17 mei 2021 overhandigde aan Kitty Jong (vice-voorzitter FNV) en Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland). Met de inzichten wil de Goldschmeding Foundation aan de slag om dit denken onderdeel te laten worden van de bedrijfsvoering van ondernemingen.

Voor een vervolg op dit project leeft enerzijds de wens tot ontwikkeling van instrumentarium voor bedrijven die met het welzijn van de ander aan de slag willen. Anderzijds is er behoefte aan verdiepend (internationaal) vervolgonderzoek om via agapè tot menswaardige organisaties te komen.

Illustratie: Marjorie Specht