Agapè in Bedrijven (afgerond 2021)

Dit project onderzoekt op welke manier het klassieke begrip agapè (grieks voor liefde) kan helpen om bedrijven te richten op de bloei van mensen

Om bij te dragen aan een menswaardige economie is het van belang dat organisaties zich in hun bedrijfsvoering niet meer exclusief richten op winst, concurrentie en groei. Er is behoefte aan een andere balans tussen economische doelstellingen, duurzame ontwikkeling en het welzijn van mensen. Het begrip agapè kan organisaties helpen deze balans te vinden.

Agapè is een term uit de klassieke oudheid en een kernbegrip voor de Goldschmeding Foundation. Het wil zeggen dat je gericht bent op de bloei van medemensen omwille van henzelf.

 

Van analyse & definities: ‘In de ogen van de ander’…

In de eerste fase van dit project inventariseerden onderzoekers van de School of Business and Economics (SBE) van de Maastricht University hoe kenmerken van Agape worden gehanteerd in het Nederlandse bedrijfsleven. De wetenschappers analyseerden daarvoor verwante begrippen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en de betekeniseconomie.

Voor dat onderzoek zijn daarnaast acht ondernemingen uit vier sectoren onder de loep gelegd, waarbij in elke sector een familiebedrijf en een niet familiebedrijf werden onderzocht. Hoe kun je oog hebben voor het welzijn van een ander en daar in de bedrijfspraktijk invulling aan geven? Die ‘ander’ betreft in feit alle stakeholders waar een organisatie mee te maken heeft: medewerkers, klanten, leveranciers, financiers, etc. Agape werd uiteindelijk gedefinieerd als een commitment aan de bloei en het welzijn van die ander, gekenmerkt door drie aspecten: connectiviteit, activiteit en alteriteit. Het onderzoek is vastgelegd in een toegankelijk witboek In de ogen van de ander. Dat kreeg de nodige aandacht in media en via het netwerk van MVO NL, later gevolgd door artikelen van prof. Dr. Hummels in o.a. het FD en Trouw.
» Download het witboek ‘In de ogen van de ander’

 

… naar inventariseren & verdieping: ‘Agape in arbeid’

In de recente projectfase is de slag gemaakt naar een inventarisatie van interesse in en behoefte aan kennis en toepassing van Agape door bedrijven. Met name wordt beoogd inzicht te krijgen in relevante factoren in de arbeidsrelatie en de wijze waarop die het welzijn van medewerkers beïnvloeden. Voor verdere verspreiding van en draagvlak voor het agapeïsch denkkader is ook over de term zelf nagedacht en op verschillende manieren in de media gepubliceerd.

» Download ‘Agape agenderen in organisaties’

 

De mens als de motor van de onderneming

Een grote studie over het welzijn van werknemers onder 3400 bedrijven met meer dan 100 medewerkers is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Het rapport Agape: de mens als motor van de onderneming is op 17 mei 2021 overhandigd aan Kitty Jong (vice voorzitter FNV) en Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland). Met de inzichten wil de Goldschmeding Foundation aan de slag om dit denken onderdeel te laten worden van de bedrijfsvoering van ondernemingen.

» Download ‘Mens als motor van de onderneming’

Via een aantal case studies zijn vervolgens ‘best practices’ opgehaald bij vier bedrijven die bewust of onbewust ‘agapeïsche’ bedrijfsvoeringsprincipes in relatie tot het welzijn van werknemers hanteren. Op 24 februari 2022 werden die besproken in een online masterclass vanuit MVO Nederland met de CEO’s van Van Wijhe Verf, Auping, Royal Lemkes en Viisi.

» Download ‘Wending naar Welzijn in Werk’

 

Agape: medemenselijk ondernemen

Voor een vervolg op dit project leeft de wens tot ontwikkeling van instrumentarium voor bedrijven die met het welzijn van alle stakeholders aan de slag willen, door voor diverse aspecten van de bedrijfsvoering handelingsperspectief te creëren. Denk daarbij aan agape in relatie tot contractering, medezeggenschap en de inkoopketen. Om daarvoor een vruchtbare bodem te creëren is vanaf begin 2022 het project gestart: ‘Medemenselijk ondernemen’. Daarin wordt het gedachtegoed en de inzichten tot nu toe over agape in bedrijven via een toegankelijke gids, workshops en een alliantie van organisaties naar de praktijk gebracht.

Illustratie: Marjorie Specht