Ga naar de inhoud
FutureLab NL
Terug naar Platform Vijftigplussers & Werk

FutureLab NL

Vijftigplussers proactief digitaal bekwaam door digitaal trainingsprogramma.

Partner(s)

JobOn
SER
I.AMDIGITAL
Eelloo

Looptijd April 2022 - maart 2023

Maatschappelijke context

Digitale vaardigheden zijn in toenemende mate belangrijk op de arbeidsmarkt. Een grote groep vijftigplussers kan meer uit hun digitale vaardigheden halen – essentieel in de zoektocht naar werk.

Ambitie project

De digitale (netwerk)vaardigheden van een groep werkzoekenden vijftigplussers duurzaam vergroten en meer bewustzijn creëren over het belang van een leven lang leren.

Impactdoelstelling

Digitale bekwaamheid realiseren voor vijftigplussers, zodat zij volwaardig kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

Status

In 2021 is het project FutureLab50+ van start gegaan. Dit project is inmiddels afgerond. De resultaten uit de evaluatie van het project zijn vervolgens ingezet voor een nieuw project: FutureLabNL.

Digitale vaardigheden zijn in toenemende mate belangrijk op de arbeidsmarkt. Echter, uit onderzoek naar de digitale inclusie van ouderen is gebleken dat een grote groep vijftigplussers nog (veel) meer uit hun digitale vaardigheden kunnen halen. Ook in de zoektocht naar werk spelen digitale vaardigheden namelijk een steeds grotere rol. Zo wordt online netwerken voor het vinden van een baan (bijvoorbeeld via LinkedIn) steeds belangrijker en is het van belang dat je je als sollicitant online sterk kunt presenteren.

Daar blijft het niet bij. Naast het digitaal achterlopen, zijn het gebrek aan zelfvertrouwen en het gebrek aan een relevant netwerk obstakels voor een volwaardige participatie op de arbeidsmarkt van de vijftigplussers. In 2021 is daarom het project FutureLab50+ van start gegaan. Dit project is inmiddels afgerond. De resultaten uit de evaluatie van het project zijn vervolgens ingezet voor een nieuw project: FutureLabNL. Dit project is gestart in april 2022, en zal het komende jaar worden ingezet en geëvalueerd. 

Futurelab50+ voor digitale vaardigheden

In het eerste loopjaar (Futurelab50+) zijn er mooie stappen gemaakt om de digitale (netwerk)vaardigheden van een groep werkzoekenden vijftigplusser duurzaam te vergroten en meer bewustzijn te creëren van het belang van een leven lang leren. Een deel van de doelen zijn bereikt, maar er is gebleken dat de deelnemers het nog lastig vinden om de geleerde lessen op zichzelf en hun carrière te kunnen betrekken.

Escape Rooms, digitale scans en persoonlijk maatwerk in FutureLabNL

In het project FutureLabNL gaan we aan de hand van de resultaten uit het eerste loopjaar verder om onze doelen te bereiken. In het project doorlopen de deelnemers online (maar begeleid) verschillende onderdelen: Een Escape Room, een inspiratiesessie, een digitale scan met een inhoudelijk verdiepingsprogramma, een slotevent en een aantal coachgesprekken voor persoonlijk maatwerk over concrete vervolgstappen. Ten opzichte van het eerste jaar zal er in het digitaal trainingsprogramma meer ruimte zijn voor persoonlijke coaching, reflectie en het creëren van digitaal bewustzijn. Het programma is zo opgezet dat vijftigplussers bewuster worden van hun eigen digitale skills en hun ontwikkelmogelijkheden, en deze ook op hun eigen carrière kunnen betrekken. Zo zetten wij ons in niet enkel in voor het verminderen van werkloosheid, maar vooral ook het voorkomen van werkloosheid.