Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Samen werken aan een betere wereld

De Goldschmeding Foundation werkt aan een betere wereld waarin Mens, Werk en Economie met elkaar in balans zijn én elkaar versterken. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat deze wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen.

De Foundation ondersteunt daarom – met inzet van donaties, netwerk en kennis – zowel excellent wetenschappelijk onderzoek als innovatieve praktijkprojecten, die bijdragen aan:

  • Een Inclusieve Arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
  • Duurzaam Werk, waarin ondernemers, organisaties en werkenden veerkrachtig in een duurzame economie kunnen floreren.
  • Een Menswaardige Economie, waarin het belang van de ander verankerd is in het economisch handelen van mensen.

 

Oprichter Frits Goldschmeding over de Goldschmeding Foundation:

Lees hier meer over de purpose, missie en visie van de Goldschmeding Foundation

Inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt

– naar een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien

In een Inclusieve Arbeidsmarkt levert iedereen die kan en wil een volwaardige bijdrage aan de maatschappij en kan daarmee in het eigen levensonderhoud voorzien. Werk is een bron van inkomen en geeft mensen het gevoel dat zijn erbij horen, ertoe doen. Hiertoe ondersteunen wij de ontwikkeling van mensen, bevorderen wij een inclusieve cultuur in bedrijven, en willen wij toekomstgerichte manieren vinden om ondernemers en werkers bij elkaar te brengen.

Bekijk thema
Duurzaam Werk

Duurzaam Werk

– naar een manier van werken waarmee ondernemers, organisaties en werkenden veerkrachtig in een duurzame economie kunnen floreren.

Wij geloven dat een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties mogelijk wordt wanneer we duurzame principes doorvoeren in onze manier van werken. Zo zorgen we dat we veerkrachtig kunnen reageren op een aantal transities die ons werk doen veranderen. Het is ons brede doel om de transitie naar een duurzame economie te faciliteren voor werkenden, ondernemers, werkgevers en beleidsmakers. Daarbij letten we expliciet op de verandering van werkgelegenheid en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.

Bekijk thema
Menswaardige Economie

Menswaardige Economie

– naar een samenleving waarin ook het belang van de ander is verankerd in het economisch handelen van mensen

In een menswaardige samenleving richten mensen zich op het belang van de ander en op gedeelde belangen. Onze economie is echter nog doortrokken van vooronderstellingen van de mens als calculerend, egoïstisch wezen. Wij zien de toerusting van toekomstige leiders in de economie als fundamentele uitdaging waar we met onze bescheiden middelen veel kunnen bereiken.

 

 

 

Bekijk thema

“Stel jezelf niet centraal, maar stel de ander centraal. Dat is een belangrijk element van ons gedachtegoed, zo proberen we een betere maatschappij te krijgen.”