Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Een duurzame samenleving met iedereen aan boord

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusiviteit, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving.

Lees hier meer over de foundation

Inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt

– naar een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen

 

In een Inclusieve Arbeidsmarkt levert iedereen die kan en wil een volwaardige bijdrage aan de maatschappij en kan daarmee in het eigen levensonderhoud voorzien. Werk is een bron van inkomen en geeft mensen het gevoel dat zijn erbij horen, ertoe doen. Hiertoe ondersteunen wij de ontwikkeling van mensen, bevorderen wij een inclusieve cultuur in bedrijven, en willen wij toekomstgerichte manieren vinden om ondernemers en werkers bij elkaar te brengen.

Bekijk thema
Circulaire economie

Circulaire economie

– naar een economie die zich ontwikkelt binnen de ecologische grenzen van onze planeet

 

In de circulaire economie worden producten, onderdelen en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt. Het is ons brede doel om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen. Daarbij geven wij vooral aandacht aan aspecten als werk (banen en vaardigheden), ondernemerschap en ketensamenwerking.

Bekijk thema
Menswaardige Samenleving

Menswaardige Samenleving

– naar een samenleving waarin ook het belang van anderen is verankerd in de economie

 

In een menswaardige samenleving richten mensen zich op het belang van de ander en op gedeelde belangen. Onze economie is echter nog doortrokken van vooronderstellingen van de mens als calculerend, egoïstisch wezen. Wij zien de toerusting van toekomstige leiders in de economie als fundamentele uitdaging waar we met onze bescheiden middelen veel kunnen bereiken.

Bekijk thema

“Stel jezelf niet centraal, maar stel de ander centraal. Dat is een belangrijk element van ons gedachtegoed, zo proberen we een betere maatschappij te krijgen.”