Medemenselijk Ondernemen

De praktijk van 'Agape in Bedrijven' voor alle stakeholders

Dit project zet in op het bevorderen van medemenselijkheid in en door het beleid, de praktijk en het handelen van ondernemingen. Met als doel om de bloei en het welzijn van medewerkers, leveranciers, klanten, partners, de samenleving en de natuur te bevorderen. Want dat is waar Agape in bedrijven voor staat: een commitment aan de bloei en het welzijn van de anderen.

 

Het wat en waarom van medemenselijk ondernemen

De druk op organisaties om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en ook het besef dat welvaart een bredere betekenis heeft dan alleen financiële waardecreatie groeit gestaag. Binnen organisaties gaat dat over sociale waarden, menselijk floreren en aandacht voor het welzijn van alle bij de organisatie betrokken stakeholders. Maar de vraag is: hoe ziet dat er dan uit? En hoe doe je dat in de praktijk van een bedrijf?

Prof. dr. Harry Hummels heeft hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan, mede gefinancierd door de Goldschmeding Foundation. Dat bracht nieuwe kennis, inzichten, modellen en een flink aantal aansprekende praktijkcases voort. Deze zijn vastgelegd in onder andere het witboek In de ogen van de ander en in de onderzoeksrapporten De mens als motor van de onderneming, Agape agenderen in organisaties en De wending naar welzijn in werk.

 

Medemenselijkheid bevorderen in de bedrijfsvoering…

Die kennis en inzichten wil de Stichting Agape in Organisaties Nederland via dit project ‘naar de praktijk’ brengen. Het heeft tot doel om senior professionals, managers en bestuurders, ondernemers en organisatie-adviseurs in alle disciplines van de bedrijfsvoering op inspirerende wijze kennis te laten maken met het gedachtegoed rondom Agape in bedrijven. Zo gaan we op weg naar meer organisaties die hun bedrijfsvoering baseren op een commitment aan het welzijn van alle stakeholders. Ofwel: medemenselijk ondernemen, in alle opzichten.

 

…met een praktijkgids, klassen en alliantie

We doen dit door professionals te voorzien in een leerzame en inspirerende ‘praktijkgids’ en via workshops; zogenaamde ‘praktijkklassen’. Ook wordt een alliantie gevormd van organisaties die dit gedachtegoed als vertrekpunt van ondernemen een warm hart toedragen en daar werk van willen maken.

“Agapè is voor velen een nog onbekend terrein. Terwijl er juist zoveel winst te behalen valt door medemenselijk ondernemen. Daarom gaan we de beschikbare kennis en inzichten vertalen naar de praktijk en professionals enthousiasmeren met inspirerende communicatie.”

– Madelon Engelen, projectleider en bestuurslid Stichting Agape in Organisaties Nederland

 

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Agape in Organisaties Nederland, van waaruit ook de betrokkenheid en deskundigheid van prof. dr. Harry Hummels is geborgd.