De weg van Medemenselijk Ondernemen

De praktijk van 'Agape in Bedrijven' voor alle stakeholders

Dit project zet in op het bevorderen van medemenselijkheid in en door ondernemingen. Met als doel om de bloei en het welzijn van medewerkers, leveranciers, klanten, partners, de samenleving en de natuur te bevorderen. Want dat is waar medemenselijk ondernemen voor staat: bedrijfsvoering waaruit een commitment spreekt aan de bloei en het welzijn van alle stakeholders.

 

Het wat en waarom van medemenselijk ondernemen

De druk op organisaties om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en ook het besef dat welvaart een bredere betekenis heeft dan alleen financiële waardecreatie groeit gestaag. Binnen organisaties gaat dat over sociale waarden, menselijk floreren en aandacht voor het welzijn van alle bij de organisatie betrokken stakeholders. Maar de vraag is: hoe ziet dat er dan uit? En hoe doe je dat in de praktijk van een bedrijf?

Prof. dr. Harry Hummels heeft hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan, mede gefinancierd door de Goldschmeding Foundation. Dat bracht nieuwe kennis, inzichten, modellen en een flink aantal aansprekende praktijkcases voort. Deze zijn vastgelegd in onder andere het witboek In de ogen van de ander en in de onderzoeksrapporten De mens als motor van de onderneming, Agape agenderen in organisaties en De wending naar welzijn in werk.

 

Medemenselijkheid bevorderen in de bedrijfsvoering…

Die kennis en inzichten wil de Stichting Agape in Organisaties Nederland via dit project ‘naar de praktijk’ brengen. Het heeft tot doel om senior professionals, managers en bestuurders, ondernemers en organisatie-adviseurs in alle disciplines van de bedrijfsvoering op inspirerende wijze kennis te laten maken met het gedachtegoed rondom medemenselijk ondernemen. Zo gaan we op weg naar meer organisaties die hun bedrijfsvoering baseren op een commitment aan het welzijn van alle stakeholders.

 

…met de praktijkgids ‘Anders Groeien’, masterclasses, een alliantie en een campagne

We doen dit door masterclasses Medemenselijk Ondernemen te organiseren, zowel in company als via bedrijfsnetwerken en open inschrijving. Ook is er een speciaal ontwikkelde praktijkgids ‘Anders Groeien’ ontwikkeld. De campagne ‘Dat is pas echt goede zaken doen’ en een alliantie van organisaties die dit gedachtengoed als vertrekpunt van ondernemen een warm hart toedragen en er werk van willen maken, vormen de andere bouwstenen van dit project.

“Er valt zoveel winst te behalen via de weg van medemenselijk ondernemen. Daarom vertalen we beschikbare kennis en inzichten naar de praktijk en enthousiasmeren we professionals, managers en ondernemers met campagnes en inspirerende cases.”

– Madelon Engelen, projectleider en bestuurslid Stichting Agape in Organisaties Nederland

In deze video geven o.a Maria van der Heijden (MVO Nederland), Mieke Ansems (VNO NCW), Suzanne Ekel en Aart de Geus (beiden Goldschmeding Foundation) hun visie op medemenselijk ondernemen: wat is het, waarom is het belangrijk en wat betekent dit in de dagelijkse praktijk van ondernemers?

 

In deze video geven Suzanne Ekel (Goldschmeding Foundation), Harry Hummels (Maastricht University) en Madelon Engelen (Firma Twist) (en beiden bestuurslid van Sti. Agape in Organisaties NL) aan waarover het project Medemenselijk Ondernemen gaat.

 

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Agape in Organisaties Nederland, van waaruit ook de betrokkenheid en deskundigheid van prof. dr. Harry Hummels is geborgd.