Ga naar de inhoud

Platform Werk Inclusief Beperking

Dit platform bevordert het talent van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (door psychische aandoening en/of verstandelijke beperking)

Partner(s)

Movisie
Verwey-Jonker Instituut

Looptijd 2020 - heden

Maatschappelijke context

Voor mensen met een arbeidsbeperking is meedoen op de arbeidsmarkt nog niet vanzelfsprekend. Terwijl meedoen van belang is voor structuur, sociale context en inkomen.

Ambitie project

Mensen met een (arbeids)beperking (die kunnen en willen) participeren op de arbeidsmarkt, op de manier die past bij hun ambities en mogelijkheden. 

Impactdoelstelling

In 2026 zijn er binnen het platform minimaal twee landelijke aanpakken ontwikkeld, met elk een bereik van minimaal 100 mensen met een arbeidsbeperking per jaar.

Status

Op dit moment lopen er vier initiatieven, waarvan er één al in een vervolgtraject zit. Bovendien staat de start van een nieuw project en een vervolgproject op de agenda.

In het kort

In onze samenleving zijn momenteel ongeveer twee miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Voor hen is meedoen op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend, terwijl de wens er wel is. Dat laat veel talenten langdurig onbenut. Dit heeft impact op de persoon én onze samenleving.

Het Platform Werk Inclusief Beperking biedt een podium aan initiatieven die streven naar het vinden van nieuwe oplossingen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Deze initiatieven worden gevormd rond concrete aanpakken. Een initiatief bestaat bij voorkeur uit partijen die verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Initiatieven kunnen zijn: organisaties, ondernemingen of een netwerk dat een project of aanpak in praktijk brengt. Daarnaast worden er steeds proces- en effectevaluaties uitgevoerd, waardoor steeds inzichtelijker wordt wat wel en niet werkt.

'Echte inclusie op de arbeidsmarkt is het eerlijk belonen, blijvend en volledig benutten van talenten van elkaar. Zo leren we en groeien we als maatschappij waarbij iedereen elke dag het beste uit zichzelf en elkaar weet te halen.'
Sven Romkes
Projectmanager Goldschmeding Foundation

Bouwstenen voor arbeidsparticipatie

Het platform zet in op vijf concrete bouwstenen voor meer arbeidsparticipatie:

  1. Effectief ondersteunen om sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten

  2. Het organiseren van werkplekken om de loopbaankansen en het perspectief van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten

  3. Specifieke focus op het vinden van een duurzaam karakter binnen de banen van mensen met een beperking

  4. Samenwerking met stakeholders, specifiek gefocust op de overheid, om de haalbaarheid en schaalbaarheid van het inrichten van duurzaam werk en bestaanszekerheid te onderzoeken

  5. Het voortdurend monitoren en evalueren van de initiatieven van het platform en devkansen en mogelijkheden voor een inclusieve arbeidsmarkt