Platform Nieuwkomers & Werk

Meer nieuwkomers aan het werk door steun aan maatschappelijke initiatieven die deze doelgroep begeleiden

 

Nieuwkomers komen moeilijk aan het werk

Nieuwkomers zijn mensen van buiten de Europese Unie die permanent naar Nederland komen en een verplichting hebben om hier in te burgeren. Uit de statistieken blijkt dat nieuwkomers moeilijk aan werk komen. Van de groep nieuwkomers die sinds 2014 een tijdelijke verblijfsvergunning ontving, heeft slechts 11 procent na tweeëneenhalf jaar een baan.

Nieuwkomers naar werk begeleiden of werk helpen behouden

Het Platform Nieuwkomers & Werk ondersteunt (maatschappelijke) initiatieven en organisaties die nieuwkomers naar werk begeleiden of helpen hun werk te behouden. Het gaat met name om mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Deze initiatieven worden door het Platform in staat gesteld om hun impact te vergroten door hun aanpak en werkwijze te verbeteren of door grotere aantallen nieuwkomers te ondersteunen.

Het Platform selecteert hiervoor initiatieven en organisaties die nieuwkomers succesvol aan werk helpen en houden, en brengt deze initiatieven vervolgens verder door ze te ondersteunen met financiering, onderzoek, toegepaste kennis en een netwerk. Het Platform Nieuwkomers & Werk concentreerde zich in het eerste jaar (2019-2020) op de sectoren bouw, horeca en zorg en op ondernemerschap. Voor 2021 is gekozen voor een focus op twee sectoren: allereerst de zorgsector. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal de tweede sector geselecteerd aan de hand van een analyse van de arbeidsmarkt en expertsessies.

“We bereiken ons doel door initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden sterker te maken. Dat doen we niet alleen met behulp van financiering, maar ook door het bieden van coaching, kennis, onderzoek en netwerk. We zien het Platform dan ook als een maatschappelijke incubator: initiatieven komen sterker en wijzer uit ons programma, zodat ze met meer kennis meer nieuwkomers naar werk kunnen begeleiden.”

– Renée Frissen, oprichter en directeur Open Embassy

Verder stimuleert het Platform de initiatieven om van elkaar te leren hoe zij nieuwkomers beter kunnen begeleiden. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, een-op-een sessies en via een online kennisplatform. Daarnaast worden er vanuit het Platform obstakels en kansen op systeemniveau geagendeerd bij relevante partners.

Het Platform Nieuwkomers & Werk wordt uitgevoerd door de organisatie OpenEmbassy.

Foto header: Anna Dziubinska

Renée Frissen Oprichter en Directeur Open Embassy