Platform Nieuwkomers & Werk

Meer nieuwkomers aan het werk door steun aan maatschappelijke initiatieven die deze doelgroep begeleiden
Nieuwkomers komen moeilijk aan het werk

Nieuwkomers zijn mensen van buiten de Europese Unie die permanent naar Nederland komen en een verplichting hebben om hier in te burgeren. Uit de statistieken blijkt dat nieuwkomers moeilijk aan werk komen. Voor de nieuwkomers die in 2014 hun verblijfstatus ontvingen, heeft 41% na 5,5 jaar werk. De arbeidsdeelname van deze de nieuwkomers stijgt gestaag.

 

Nieuwkomers naar werk begeleiden of werk helpen behouden

Het Platform Nieuwkomers & Werk ondersteunt (maatschappelijke) initiatieven en organisaties die nieuwkomers naar werk begeleiden of helpen hun werk te behouden. Het gaat met name om mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Deze initiatieven worden door het Platform in staat gesteld om hun impact te vergroten door hun aanpak en werkwijze te verbeteren of door grotere aantallen nieuwkomers te ondersteunen.

Het Platform selecteert hiervoor initiatieven en organisaties die nieuwkomers succesvol aan werk helpen en houden, en brengt deze initiatieven vervolgens verder door ze te ondersteunen met financiering, onderzoek, toegepaste kennis en een netwerk. Uniek aan dit platform is de sectorale focus. In 2019 is begonnen met een focus op vier sectoren. Inmiddels is deze focus aangescherpt twee sectoren: zorg en de digitale sector. Binnen de zorgsector is inmiddels een divers pallet van initiatieven opgenomen in het platform, waarbij verschillende functies en delen van de doelgroep vertegenwoordigd worden. In 2021 is de digitale sector als tweede focussector geselecteerd.

“Binnen het Platform ondersteunen wij initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden. Vanuit de dagelijkse praktijk van de initiatiefnemers en het gekoppelde onderzoek, leren we niet alleen veel over wat wel en niet werkt bij het begeleiden van nieuwkomers naar werk maar zien we ook waar de systeemknelpunten zitten. Deze kennis zetten we in om structurele veranderingen op de arbeidsmarkt aan te jagen. Op die manier richt het Platform zich niet alleen op individuele impact: meer nieuwkomers die een baan vinden die past bij hun ambities en talenten, maar ook op systeemimpact: een inclusieve arbeidsmarkt.”

– Sandrine Lafay, Projectleider Platform Nieuwkomers en Werk

Verder stimuleert het Platform de initiatieven om van elkaar te leren hoe zij nieuwkomers beter kunnen begeleiden. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, een-op-een sessies en via een online kennisplatform. Daarnaast worden er vanuit het Platform obstakels en kansen op systeemniveau geagendeerd bij relevante partners.

Het Platform Nieuwkomers & Werk wordt uitgevoerd door de organisatie OpenEmbassy.

Foto header: Anna Dziubinska