Duurzaam Werk

– naar een manier van werken waarmee ondernemers, organisaties en werkenden veerkrachtig in een duurzame economie kunnen floreren
 

Wij geloven dat een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties mogelijk wordt wanneer we duurzame principes doorvoeren in onze manier van werken. Zo zorgen we dat we veerkrachtig kunnen reageren op een aantal transities die ons werk doen veranderen. Bijvoorbeeld de transitie naar een circulaire economie of de invloed van toenemende digitalisering binnen onze werkprocessen. Deze transities raken alle lagen van onze samenleving.

Als gevolg van deze veranderende situatie gaan we een onvermijdelijke transitie tegemoet in werkgelegenheid: bestaande banen zullen veranderen en nieuwe banen dienen zich aan. Aangezien de transities elkaar sneller opvolgen of zich gelijktijdig voordoen wordt veerkracht en ontwikkeling in onze manier van werken steeds belangrijker. Er zijn nieuwe vaardigheden, bedrijfsmodellen en ondernemerschap nodig. Het is ons brede doel om de transitie naar een duurzame economie te faciliteren voor werkenden, ondernemers, werkgevers en beleidsmakers. Daarbij letten we expliciet op de verandering van werkgelegenheid en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.