Menswaardige Economie

naar een samenleving waarin ook het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen

Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een onderneming en samenwerking betrokken stakeholders.

In het huidige dominante economische denkkader staan groei, financiële waarde, welvaart en eigen belang centraal. Dat heeft ons ver gebracht, maar ook geleid tot een ongelijke verdeling van welvaart en bovendien is het welzijn van mensen niet meegegroeid.
De gewenste en noodzakelijke transitie vraagt een denkkader van win-win, ‘commons’ (delen), gelijkwaardigheid en vooral: een betere balans tussen mens en economie. Zo’n menswaardige economie vraagt een besef dat mensen geen kostenposten in de economie zijn. Het draait juist om een gemeenschappelijk besef dat de economie de bloei en het welzijn van mensen ondersteunt.

Om de impactdoelstelling zoals hierboven genoemd te realiseren, zijn volgens de Theory of Change vier veranderpaden opgesteld, met elk een eigen doelstelling. Een strategisch thema binnen ‘Organisaties’ is het groeiproject Agape in Bedrijven. Bij ‘Leiderschap’ richten we ons in het bijzonder op het vernieuwen van het economisch hoger- en executive onderwijs.
We faciliteren de transitie naar een duurzame en inclusieve relationele economie vanuit het mensbeeld van de Homo Florens en onderscheiden vier doelgroepen: scholieren & studenten, professionals, ondernemers & leidinggevenden en beleidsmakers & toezichthouders.

De projecten die wij ondersteunen in vier veranderpaden:

 

Luister de podcast met Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie

Podcast - Menswaardige Economie - Suzanne Ekel - Goldschmeding FoundationMeer weten over de ambities en uitdagingen van het programma Menswaardige Economie en hoe het team met onze partners invulling geeft aan de Theory of Change? Luister de podcast met Suzanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Economie.
 

Beluister de podcast