Menswaardige Economie

naar een samenleving waarin ook het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen

Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een organisatie en samenwerking betrokken stakeholders.

In het huidige dominante economische denkkader staan groei, financiële waarde, welvaart en eigen belang centraal. Dat heeft ons ver gebracht, maar ook geleid tot een ongelijke verdeling van welvaart en bovendien is het welzijn van mensen niet meegegroeid.
De gewenste en noodzakelijke transitie vraagt een denkkader van win-win, ‘commons’ (delen), gelijkwaardigheid en vooral: een betere balans tussen mens en economie. Zo’n menswaardige economie vraagt een besef dat mensen geen kostenposten in de economie zijn. Het draait juist om een gemeenschappelijk besef dat de economie de bloei en het welzijn van mensen ondersteunt.

Om de impactdoelstelling zoals hierboven genoemd te realiseren, zijn volgens de Theory of Change vier veranderpaden opgesteld, met elk een eigen doelstelling. Een strategisch thema binnen ‘Organisaties’ is het groeiproject Medemenselijk Ondernemen. Bij ‘Leiderschap’ richten we ons in het bijzonder op het vernieuwen van het economisch hoger- en executive onderwijs.
Werken vanuit het mensbeeld van de Homo Florens (de mens die tot bloei komt in relatie tot anderen) in plaats van de Homo Economicus helpt daarbij. We onderscheiden vier doelgroepen: scholieren & studenten, professionals, ondernemers & leidinggevenden en beleidsmakers & toezichthouders.

De projecten die wij ondersteunen in vier veranderpaden:

 

Luister de podcast met Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie

Podcast - Menswaardige Economie - Suzanne Ekel - Goldschmeding FoundationMeer weten over de ambities en uitdagingen van het programma Menswaardige Economie en hoe het team met onze partners invulling geeft aan de Theory of Change? Luister de podcast met Suzanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Economie.

Beluister de podcast

 

Luister de podcast met Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie, en Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Podcast - Menswaardige Economie - Suzanne Ekel - Goldschmeding Foundation

De laagste score in de recent gepubliceerde Nieuwe Economie Index 2023 (NEx) van MVO Nederland is 4,9 procent voor het thema ‘Nieuwe Rijkdom’. Dit draait om ondernemen en investeren vanuit meer dan financiële waardes, zoals welzijn, tevredenheid en harmonie met de (leef)omgeving. Meer dan 95 procent wordt dus nog geïnvesteerd in de ‘oude’ economie, zonder expliciet rekening te houden met de effecten op mens, samenleving of milieu. Daar wil het programma Menswaardige Economie iets aan doen. I.p.v. ‘what’s in it for me?’ kun je dan de vraag stellen: ‘what am I doing for others?’. Daarover, over de NEx en over het ongemak bij leiders dat met deze transitie gepaard gaat spreken Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO NL) en Suzanne Ekel  (programmamanager Menswaardige Economie) in deze podcast.

Beluister de podcast