Inclusieve Arbeidsmarkt

naar een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien

De Goldschmeding Foundation gelooft dat in een betere wereld iedereen mee kan doen. De betere wereld is er immers niet slechts voor een selecte groep mensen in de samenleving. Aangezien de Goldschmeding Foundation zich richt op de werkvelden Mens, Werk en Economie, zijn wij geïnteresseerd in hoe mensen door middel van werk mee kunnen doen in de economie. Wij richten ons in het bijzonder op de economische zelfredzaamheid van mensen door middel van het verrichten van arbeid. Dit is de focus van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt.

Wij zijn er vooral voor de mensen voor wie het minder vanzelfsprekend is om werk te vinden of te behouden. Wij ondersteunen de ontwikkeling van bewezen effectieve aanpakken, die eraan bijdragen dat iedereen kan participeren in arbeid op een manier die past bij hun ambities en mogelijkheden. Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren zijn ook werkgevers nodig, die divers talent een kans willen bieden. Wij willen werkgevers bewust maken van de noodzaak dat iedereen zichzelf kan zijn en zich kan blijven ontwikkelen. We ondersteunen werkgevers daarbij door het ontwikkelen en aanbieden van effectieve methodes voor een inclusief personeelsbeleid. Op de inclusieve arbeidsmarkt weten werkgevers en mensen elkaar te vinden op basis van competenties. Wet- en regelgeving kan hierin stimulerend werken. Wanneer wij in de praktijk zien dat beleid juist belemmerend werkt, zullen wij dat benoemen en meehelpen in het realiseren van betere aanpakken.

De samenhang tussen de impactdoelstellingen en de diverse fasen in de veranderpaden wordt geïllustreerd in de Theory of Change. Lees hier een uitgebreide toelichting over onze werkwijze en hoe wij hierin de Theory of Change inzetten.

De projecten die wij ondersteunen in vier veranderpaden:

 

Luister de podcast met Peter Brouwer, programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt

Podcast - Inclusieve Arbeidsmarkt - Peter Brouwer - Goldschmeding FoundationMeer weten over de ambities en uitdagingen van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt en hoe het team met onze partners invulling geeft aan de Theory of Change? Luister de podcast met Peter Brouwer, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt.
 

Beluister de podcast