Inclusiviteit

– naar een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien
 

In een Inclusieve Arbeidsmarkt levert iedereen die kan en wil een volwaardige bijdrage aan de maatschappij en kan daarmee in het eigen levensonderhoud voorzien. Werk is een bron van inkomen, en geeft mensen het gevoel dat zijn erbij horen, ertoe doen. Hiertoe ondersteunen wij de ontwikkeling van mensen, bevorderen wij een inclusieve cultuur in bedrijven, en willen wij toekomstgerichte manieren vinden om ondernemers en werkers bij elkaar te brengen.